OM BORNHOLMS KUNSTFORENING 
 

Om BK

Bornholms Kunstforening blev startet i 1965, og har til formål at fremme interessen for kunst på Bornholm.
Aktiviteter:
- selvstændige udstillinger
- formidling af kunstudstillinger
- foredragsvirksomhed
- besøg hos aktive kunstnere
- studierejser

Bornholms Kunstforening er medlem af Sammenslutningen af Danske kunstforeninger, og har dermed mulighed for at leje udstillinger.

Kunstindkøb:
Foreningen foretager gennem året indkøb af kunst - hovedsagelig fra udstillingerne - til udlodning blandt medlemmerne.

Bliv medlem:
Jo flere medlemmer kunstforeningen har, jo flere aktiviteter og muligheder for at øve aktiv indflydelse på offentlige beslutninger omkring kunstlivet på Bornholm.

Bornholms Kunstforening er baseret på medlemmernes kontingent. Desuden ydes støtte fra Bornholms Regionskommune. I særlige tilfælde har vi søgt og fået sponsorstøtte fra det bornholmske erhvervsliv og fra banker.
Bornholms Kunstforening - BKF // info@bornholmskunstforening.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net